czarna skrzynka

gdzie nie warto zamawiać usługi

             co zapisano                      w czarnej skrzynce ?

 

nagłe zastępstwo                 lokal do wynajęcia                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Normalnie, to ich nie widać    Lista Papudraków

ale jednak są